Welkom bij F-Consultancy 2019

Als Freelance Test Professional is het mijn doel om de kwaliteit van IT systemen en applicaties te verbeteren. Een IT project wordt gestart met een bepaald doel voor ogen. Requirement analyses zijn hierbij een essentieel onderdeel van het test traject. Het doel van QA is, in eerste instantie, te toetsen of deze requirements aan vooraf gestelde (kwaliteits-) acceptatiecriteria voldoen.

In mijn rol als software tester focus ik op functionaliteit, security, usability en performance. Ik identificeer afwijkingen en risico’s en adviseer tijdens het testtraject over mitigerende maatregelen die met met het business- en/of development team worden afgestemd.

Als gecertificeerd scrum master kan ik agile teams faciliteren en neem ik impediments van het team weg. Zo kan het team na de sprint het gewenste resultaat demonstreren aan de Product Owner en stakeholders.

  • ISTQB Advanced Level gecertificeerd (foundation, test analyst, agile tester);
  • Ruime ervaring met Agile/Scrum;
  • Ervaring met internationale teams (globaal);
  • Ervaring met internationale teams (globaal);
Software Tester

Diensten

TestStrategy
01

Test Strategie

Ik stel voor u, of in samenspraak met, de test strategie van de organisatie op. Hierbij wordt een analyse gedaan van de development lifecycle. Aan de hand van een risico en impactanalyse wordt bepaald welke testmethodieken toegepast kunnen worden binnen uw organisatie om zo het QA proces te optimaliseren.

TestManagement
02

Test Management

Als test manager kan ik uw QA teams aansturen en/of coachen. Ik begeleid eveneens uw organisatie bij een switch van waterfall richting agile testing. Hierbij stel ik een master testplan op en zorg ervoor dat dit binnen uw organisatie wordt geïmplementeerd en opgevolgd.

FunctionalTesting
03

Agile Testing

Ik gebruik mijn aantoonbare ervaring om uw organisatie mee op weg te helpen richting Agile testing. Ik heb in diverse Agile teams meegedraaid en heb hierdoor een brede kennis van diverse Agile omgevingen. Hiernaast kan ik eveneens de rol van scrum master opnemen en het agile team mee te helpen vormen.

FunctionalTesting
04

Functional Testing

Als functioneel test consultant draai ik mee binnen uw QA team en houd ik de applicatie tegen acceptatie criteria aan. Ik prefereer vroeg in de development lifecycle betrokken te worden opdat afwijkingen zo snel mogelijk gevonden en opgelost kunnen worden. Zowel de kwaliteit als het projectbudget zal dit ten goede komen.

Non-Functional Testing
05

Non-Functional

Ik kan eveneens ingezet worden om uw software applicaties tegen non-functional tests aan te houden. Hierbij wordt niet naar de functionele eisen van de applicatie gekeken maar wel hoe de applicatie zich gedraagt onder bepaalde omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn performance-, load-, stress-, security of interoperability tests.

MobileTesting
06

Mobile testing

Ik kan ingezet worden voor het testen van mobiele applicaties die binnen uw organisatie ontwikkeld worden. Hierbij kan ik ondersteuning bieden op zowel functionele als non-functional tests. Ik heb ruimte aantoonbare ervaring met zowel IOS als Android applicaties. Eveneens adviseer ik organisaties bij het opzetten van geautomatiseerde tests in een hosted cloud omgeving (Xamarin Test Cloud).

Test Automation
07

Test Automation

Ik adviseer organisaties bij het opstellen van een test automatisatie strategie en visie met als doel de velocity te optimaliseren en de “time to market” te minimaliseren. Ik ben vertrouwd met meerdere test automatisatie tools (Selenium, Appium) en bekijk hoe deze optimaal in uw organisatie ingezet kunnen worden en een return on investment (ROI) gegarandeerd kan worden.

UAT Testing
08

UAT

Ik beschik over ruime en aantoonbare ervaring in het organiseren, begeleiden en afhandelen van User Acceptance Tests (UAT). Samen met de business worden de testgevallen afgestemd en opgesteld. Ik bewaak de entry en exit criteria van de test en stem binnen de organisatie af wanneer een release doorgezet kan worden naar de productie omgeving.

Klanten:

Enkele Cijfers:

ISTQB
90%
Test Management
90 %
Agile Testing
95%
Functional Testing
95%
User Acceptance Testing
95%
Test Automation
80%
VSTS / Test Manager
95%
Jira
90 %
HP ALM/QC
90%
Appium/Selenium
75%
ServiceNow
85%
Remedy
80%

Neem contact op:

Telefonisch

(+31) 6 11 77 66 65

E-mail

info@f-consultancy.be

Referenties: